oktober 12

We weten vaak “wat niet!”, maar niet “hoe wel?”

0  comments

Aan de koffietafel met Marijke Lingsma

Bij veel Lean of Agile vraagstuk lijkt er vaak sprake te zijn van een ‘wicked problem’. Of zoals Sebastian en Marijke zeggen: ‘Wicked Agile en Lean vraagstukken’. Daarbij zijn de problemen of kansen zo complex of diffuus dat ze moeilijk zijn op te lossen of te realiseren.

In een gesprek tijdens een kop koffie onderzoeken Sebastian Leferink en Marijke Lingsma op basis van hun ervaringen of het hier gaat om ‘Hekserij of eerder om een ‘MindF*ck’, zoals in het programma van Victor Mids.

Sebastian: “In mijn praktijk loop ik in Agile en Lean trajecten vaak tegen ’hoe’ vragen aan:

• Hoe zet ik mensen echt aan?
• Hoe maak ik ‘kort cyclisch’ sturen minder technisch?
• Hoe buig ik weerstand om?
• Hoe houd ik met het hele team focus en haal ik meer uit iedere verbetering?

Het gaat dus vaak niet alleen om procesvraagstukken, maar juist ook om de teamdynamiek rondom het proces.” Marijke: “Interessant zoals de vragen gesteld worden, want in bovenstaande stelling is er maar 1 goed geformuleerd. Welke, denk je?”

De vraag die bij bovenstaande situaties bij Sebastian en Marijke opkomt, maar die vaak niet gesteld wordt: ‘Kijk nou eens hoe jij het nu doet?’ De context van de vraag is dan hoe de huidige situatie door jou in stand wordt gehouden? Dan volgt vanzelf wat jij daarin anders zou kunnen doen. Marijke: “Beter gezegd: bijstellen in een betekenisvol actiepunt.”

In de verschillende Agile en Lean trainingen krijg je fantastische methoden en technieken aangereikt die allemaal hun waarde hebben. Echter op het moment dat je weer terug bent in je eigen werkomgeving is het allemaal toch niet zo eenvoudig. Het gaat volgens Marijke en Sebastian dan niet alleen om het continue verbeteren van structuren en processen, maar juist ook om de interactie en het leervermogen van het team.

Sebastian: “Bij ‘Wicked Lean en Agile vraagstukken’ kun niet eerst naar het proces kijken en aansluitend nog een leuke workshop over samenwerking hebben. De ervaring leert dat je in je aanpak tegelijk naar de processen en de kwaliteit van de interactie binnen het team moet kijken.” Marijke: “Inderdaad, juist dat maakt het lastig”. Sebastian: “In mijn Lean en Agile trainingen begin ik dan ook wel eens met de opmerking: het is simpel, maar niet makkelijk!”

Maar hoe dan wel? Wat Marijke en Sebastian de afgelopen jaren zagen is dat het accent van de meeste Lean en Agile trainingen vaak ligt op de (proces) technieken en methoden. Aandacht voor teamdynamiek, interactie en lerend vermogen werd vaak alleen benoemd of beperkt behandeld.

Bij ‘Wicked Agile en Lean vraagstukken’ dien je echter voor beide aspecten gelijkwaardig aandacht te hebben. Niet na elkaar, maar tegelijk! Aty Boers en Marijke benoemen dit ook in hun boek De 10 principes van Agile-lean teamcoaching. Sebastian spreekt in deze zin wel van de ‘Lean Dialoog’ van het team. Die gelijkwaardige aandacht vraagt twee zaken van de leidinggevende en het team, namelijk:
• Op een andere manier leren kijken naar het team om de ‘Lean Dialoog’ te zien.
• Het stellen van de juiste krachtige vragen om ook de interactie en het lerend vermogen van het team aan te spreken.

Inderdaad! De oplossing lijkt even simpel als krachtig bij ‘wicked Agile en Lean vraagstukken’. Dus geen ‘Hekserij’, maar even ‘achterover leunen’ om te zien wat er nog meer gebeurt in het team. Maar het écht zien maakt het ook meteen weer lastig. Denk maar aan de trucs van Victor Mids in zijn programma ‘MindF*ck’.

In een volgend gesprek diepen Sebastian en Marijke uit hoe je die juiste krachtige vragen stelt. Lijkt het je leuk om mee te denken in dit vraaggesprek? Je kunt deelnemen aan dit gesprek door te reageren.

 


Tags


You may also like

Lean dialoog!

>