Privacybeleid

Privacyverklaring Leanprofs®  4 januari 2021

Bedankt voor je bezoek aan mijn website van Leanprofs®, waar integriteit en helderheid een groot goed is. Bij nadere interesse doe je een aanvraag middels het sturen van een e-mail of het invoeren van het contactformulier.

Als onderneming zijn we verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Welke Gegevens gebruiken jullie?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doeleinden:

Gegevens t.b.v. intake of aanvraag van nadere informatie

Als je je aanmeldt voor een intakegesprek, of je vraagt extra informatie aan, maak ik gebruik van je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen of de gevraagde informatie te mailen. 

Gegevens t.b.v. (online) training, advies, (online) coaching?

Doordat je de website bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten van Leanprofs, worden je persoonsgegevens verwerkt. De volgende gegevens worden verwerkt:

Voor- en achternaam, adresgegevens van je organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding), factuurgegevens (indien je een dienst afneemt) en gegevens over je activiteiten op de website.

Tijdens de trainingen worden soms foto’s of filmpjes gemaakt na toestemming van de deelnemers. Deze worden alleen na toestemming van een ieder op die foto of filmpje gebruikt voor bijvoorbeeld marketing via social media.

Waarom worden die opgevraagd? 

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren: training, advies of coaching. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken.

Meld je je aan voor een training, coaching of advies traject, dan gebruik ik je factuurgegevens om een factuur te sturen en je naam en e-mail om je informatie over de training te sturen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. 

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

Derden

Gegevens

Leveranciers (waaronder "bewerkers) 
Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant / boekhouder


De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.

Juridisch adviseursBij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties


Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Kwaliteitsorgaan t.b.v. certificering


Voor de controle van de bedrijfsvoering van LeanProfs® aangaande de training om te toetsen of wordt voldaan aan de door hen gestelde kwaliteitseisen.  text here...Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de EER?

Nee, je gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

Cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.  

Google Analytics

Google Analytics wordt gebruikt voor de analyse van bezoekgegevens website. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy beleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op. Je gegevens zijn goed beveiligd. Ik neem de bescherming van je gegevens serieus.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

 Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van het laatst genoten contactmoment. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan drie jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Mocht je gebruik maken van de e-learning dan heb je daar 1 jaar toegang toe. Daarna worden je gegevens verwijderd.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem dan contact op via: Leanprofs, Herveld. info@leanprofs.nl

Dank voor het lezen!

>